Kamikōchi

A remote mountainous highland valley within the Hida Mountains range